glasses-272399_640

Podręcznik do matury „New matura success”

Podręczniki z serii New matura success od dłuższego czasu cieszą się ogromną popularnością wsród uczniów przygotowujących się do matury z języka angielskiego. Niektórzy nawet określają je mianem kultowych, tak jak w przypadku na przykład języka hiszpańskiego ma to miejsce z serią podręczników „Oskar Perlin“. Twórcy podręczników do matury z języka angielskiego nie poprzestają jednak laurach: nieustannie doskonalą swoją książkę, wprowadzają nowe elemenety programowe oraz starają się jak najlepiej dopasować ją do potrzeb ucznia. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że formuła egzaminów maturalnych z języka polskiego również ulega ciągłym przemianom. Ze względu na liczne korekty, chociażby jeśli chodzi o zakres materiału, jaki trzeba opanować, większość podręczników wydanych jeszcze kilka lat temu obecnie jest już nieautalna i raczej nie należy z nich korzystać jako pomocy w procesie przygotowywania się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego.
Jak wiadomo, podręczniki z serii matura succes od zawsze cechowały się nowatorską postacią. Także najnowsze książki z tej serii kontynuują tę tradycję. Nie mamy więc tutaj do czynienia jedynie z samą książką, która miałaby stanowić taką czy inną pomoc dla ucznia, lecz z kompleksowym, wielowymiarowym kursem przygotowującym do egzaminu maturalnego, na który oprócz samego podręcznika składają się również zdjęcia oraz filmy. Twórcy kursu maturalnego kładą nacisk na zróżnicowanie metod wykładania wiedzy, co jak wiadomo w bardzo dużym stopniu pomaga uczniowi w opanowaniu i przyswojeniu materiału. Oprócz tego, warto podkreślić, że podręczniki New matura succes nie mają formy suchego wykładu, lecz są urozmaicone różnego rodzaju humorystycznym wstawkami, ciekawymi informacjami na różne tematy oraz dość dużą ilością wiedzy, która wykracza poza ramy materiału przewidzianego dla egzaminu maturalnego. Z jednej strony sprawia to, że książka nie jest monotonna, z drugiej rozbudza ciekawość ucznia, pobudza jego uwagę, co również ma znaczenie jeśli chodzi o efektywność uczenia się. Jak wiadomo, nie ma mniej skutecznej metody nauczania, niż nudne, jałowe i frustrujące uczniów przerabianie poszczególnych partii materiału. Twórcy i wydawcy omawianego tutaj kursu przygotowującego do egzaminów maturalnych z języka angielskiego wiedza o tym wszystkie doskonale, dlatego też robią naprawdę wiele, aby ich książka była dla przerabiającego ją ucznia możliwie jak najbardziej ciekawa i intrygująca. Oceniając ich wysiłki, trzeba stwierdzić, że rezultaty są naprawdę dobre i można polecić tę pozycję jako znakomitą pomoc jeśli chodzi o maturę z angielskiego.

books-1012088_640

Matura Focus

Matura Focus

Matura Focus jest to seria podręczników wraz z ćwiczeniami, płytami CD oraz książek dla nauczycieli dla szkół ponadgimnazjalnych przeznaczona dla uczniów i nauczycieli przygotowujących się do matury z języka angielskiego. Matura Focus jest zintegrowana z popularnymi i chętnie wykorzystywanymi do nauki repetytoriami Longmana. Dzięki temu nauka jest szybsza i łatwiejsza oraz przynosi lepsze efekty w postaci dobrych wyników na maturze. Dodatkowym atutem jest podział na poziomy zaawansowania dostosowane do różnych typów ucznia.

Komponenty kursu Matura Focus
Rozpoczynając kurs języka obcego, nieważne na jakim poziomie, trzeba mu się bliżej przyjrzeć. Należy sprawdzić co dany kurs oferuje, jakimi narzędziami będziemy dysponować i czy znajdziemy w nim odpowiednie dla nas treści przedstawione w przystępny i zrozumiały sposób.
Kurs Matura Focus składa się z wielu komponentów, co sprawia, że nauka jest przyjemna i można ją dopasować indywidualnie do każdego ucznia i poziomu zaawansowania. Matura Focus skupia się na jak największej poprawności językowej oraz dba o problemy mniej zaawansowanych uczniów. W kursie Matura Focus znajdziemy książkę ucznia, zeszyt Word Store, zeszyt ćwiczeń oraz książkę nauczyciela. Każda z pozycji ma ciekawe i przydatne zagadnienia do zaoferowania.
Książka ucznia zawiera osiem rozdziałów, a w każdym rozdziale znajduje się osiem lekcji tematycznych. Taki rozkład materiału jest idealny do realizacji w ciągu jednego roku szkolnego, co jest bardzo ważne w planowaniu przygotowań do egzaminu maturalnego. W każdym rozdziale jest lista słów do danego tematu. Takie pogrupowanie znacznie ułatwia przyswajanie nowego słownictwa. Na początku każdego rozdziału jest też powtórka ze słówek, które uczniowie powinni znać z wcześniejszych lat nauki języka. Oprócz słownictwa w Matura Focus uczniowie znajdą szczegółowe wyjaśnienia zagadnień gramatycznych oraz ćwiczenia wykorzystujące je w praktyce. W książce dla ucznia nie mogło zabraknąć typowych zadań z egzaminu maturalnego. Zeszyt Word Store znajduje się na końcu książki ucznia i jest bankiem słownictwa. Integralną częścią kursu jest zeszyt ćwiczeń, w którym każda strona odpowiada danej stronie w podręczniku. Taki system jest bardzo efektywny i pomaga zapamiętywać i utrwalać nabytą wiedzę i umiejętności. Książka nauczyciela natomiast to pomocny podręcznik ze scenariuszami do zajęć, tematami lekcji, kluczami odpowiedzi oraz najpotrzebniejszymi wskazówkami. Dzięki Matura Focus lekcje są prowadzone płynniej i ciekawiej, a nauczyciel jest wyposażony w potrzebne do aktywnego prowadzenia zajęć materiały.