library-488677_640

Teraz matura

Teraz matura

Teraz matura to oferta przygotowana przed polskie wydawnictwo Nowa Era skierowana do maturzystów przystępujących do egzaminu. Obejmuje wiele przedmiotów maturalnych i jest dostosowana do najnowszych zmian w wymaganiach i sposobie przeprowadzania egzaminów maturalnych. Teraz matura i wszystkie materiały wchodzące w skład publikacji zostały przygotowane przez doświadczonych ekspertów maturalnych oraz egzaminatorów z wieloletni stażem. Wszystkie materiały są uaktualnione, aby odpowiadały wytycznym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Oprócz papierowych podręczników, repetytoriów i innych publikacji, Teraz matura uzupełniane jest przez portal maturalny terazmatura.pl. Taka oferta jest wszechstronnym przygotowaniem do matury.

Nauka do matury z Teraz matura
Dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego wymaga dużo nauki, systematyczności oraz sumienności. Nie mniej ważne są źródła, z których przyszli maturzyści czerpią wiedzę. Muszą one być rzetelne, zrozumiałe i pomagać jak najlepiej przyswoić cały materiał z danego przedmiotu. Dlatego oprócz używania szkolnych podręczników, warto rozejrzeć się za czymś co będzie ich uzupełnienie, w sposób ciekawy i prosty wyjaśni wszystkie zagadnienia i będzie gwarancją sukcesu na maturze.
Seria Teraz matura jest nowoczesna, dostosowana do aktualnych wymagań. Obejmuje wiele przedmiotów, takich jak: język polski, matematyka (te dwa przedmioty na poziomie podstawowym i rozszerzonym), biologia, fizyka, chemia, geografia, historia, WOS (tylko na poziomie rozszerzonym). Jak widać, wydawnictwo Nowa Era, tworząc serię Teraz matura skupiło się na trudniejszym poziomie egzaminu maturalnego. Zatem jest ona kierowana do uczniów ambitnych oraz tych, którzy lubią nową wiedzę i wyzwania.
Cała publikacja Teraz matura podzielona jest na przedmioty. Dla każdego przedmiotu przygotowano całą serię pomocy naukowych, nie ograniczając się do tylko jednego podręcznika. Dzięki temu każdy przedmiot jest rozłożony na czynniki pierwsze i zawarte zagadnienia są przedstawione w wyczerpujący sposób. W zależności od przedmiotu, zestawy różnią się nieco od siebie, a wynika to z charakteru danej dziedziny. Do każdego przedmiotu przygotowano co najmniej trzy produkty. W każdej serii znajduje się osobna książka zawierająca tylko testy maturalne wraz z odpowiedziami. Taka pomoc jest nieoceniona podczas nauki do matury. Liczba testów jest również bardzo duża, dlatego można bardzo dużo ćwiczyć. Oprócz arkuszy maturalnych w Teraz matura, dostępne są pozycje „Tuż przed maturą”, które zawierają powtórkę wiedzy. Nadaje się ona doskonałe do ostatnich szlifów przed przystąpieniem do matury.