library-488677_640

Teraz matura

Teraz matura

Teraz matura to oferta przygotowana przed polskie wydawnictwo Nowa Era skierowana do maturzystów przystępujących do egzaminu. Obejmuje wiele przedmiotów maturalnych i jest dostosowana do najnowszych zmian w wymaganiach i sposobie przeprowadzania egzaminów maturalnych. Teraz matura i wszystkie materiały wchodzące w skład publikacji zostały przygotowane przez doświadczonych ekspertów maturalnych oraz egzaminatorów z wieloletni stażem. Wszystkie materiały są uaktualnione, aby odpowiadały wytycznym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Oprócz papierowych podręczników, repetytoriów i innych publikacji, Teraz matura uzupełniane jest przez portal maturalny terazmatura.pl. Taka oferta jest wszechstronnym przygotowaniem do matury.

Nauka do matury z Teraz matura
Dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego wymaga dużo nauki, systematyczności oraz sumienności. Nie mniej ważne są źródła, z których przyszli maturzyści czerpią wiedzę. Muszą one być rzetelne, zrozumiałe i pomagać jak najlepiej przyswoić cały materiał z danego przedmiotu. Dlatego oprócz używania szkolnych podręczników, warto rozejrzeć się za czymś co będzie ich uzupełnienie, w sposób ciekawy i prosty wyjaśni wszystkie zagadnienia i będzie gwarancją sukcesu na maturze.
Seria Teraz matura jest nowoczesna, dostosowana do aktualnych wymagań. Obejmuje wiele przedmiotów, takich jak: język polski, matematyka (te dwa przedmioty na poziomie podstawowym i rozszerzonym), biologia, fizyka, chemia, geografia, historia, WOS (tylko na poziomie rozszerzonym). Jak widać, wydawnictwo Nowa Era, tworząc serię Teraz matura skupiło się na trudniejszym poziomie egzaminu maturalnego. Zatem jest ona kierowana do uczniów ambitnych oraz tych, którzy lubią nową wiedzę i wyzwania.
Cała publikacja Teraz matura podzielona jest na przedmioty. Dla każdego przedmiotu przygotowano całą serię pomocy naukowych, nie ograniczając się do tylko jednego podręcznika. Dzięki temu każdy przedmiot jest rozłożony na czynniki pierwsze i zawarte zagadnienia są przedstawione w wyczerpujący sposób. W zależności od przedmiotu, zestawy różnią się nieco od siebie, a wynika to z charakteru danej dziedziny. Do każdego przedmiotu przygotowano co najmniej trzy produkty. W każdej serii znajduje się osobna książka zawierająca tylko testy maturalne wraz z odpowiedziami. Taka pomoc jest nieoceniona podczas nauki do matury. Liczba testów jest również bardzo duża, dlatego można bardzo dużo ćwiczyć. Oprócz arkuszy maturalnych w Teraz matura, dostępne są pozycje „Tuż przed maturą”, które zawierają powtórkę wiedzy. Nadaje się ona doskonałe do ostatnich szlifów przed przystąpieniem do matury.

apple-256263_640

Longman repetytorium maturalne

Longman repetytorium maturalne

Longman repetytorium maturalne to podręcznik przeznaczony dla maturzystów, którzy chcą przygotować się matury z języka obcego. Longman repetytorium maturalne jest bardzo wszechstronne. Zostało wydane w dwóch poziomach trudności odpowiadającym wymaganiom na maturze, czyli na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Dlatego jest polecane dla uczniów – dwa poziomy wzajemnie się uzupełniają i można wybrać stopień zaawansowania odpowiedni dla preferencji danego ucznia. Oprócz tego Longman repetytorium maturalne jest dostępne do nauki języka angielskiego oraz niemieckiego, przygotowuje uczniów do części pisemnej i ustnej. Te cechy sprawiają, że podręcznik dostosowany do wymagań i celów każdego maturzysty.

Budowa podręcznika Longman repetytorium maturalne
Zdawanie na maturze języka obcego jest obowiązkowe. Oznacza to, że aby otrzymać świadectwo dojrzałości każdy maturzysta musi napisać maturę z wybranego przez siebie języka obcego na co najmniej 30%. Najczęściej wybieranym językiem jest język angielski. Longman repetytorium maturalne wychodzi naprzeciw tym wymaganiom i oferuje przejrzysty, przemyślany i przede wszystkim skuteczny podręcznik przygotowujący uczniów do matury. Jak repetytorium jest zbudowane? Co znajdziemy w środku?
Longman repetytorium maturalne jest zbudowane z trzech części, które całkowicie wyczerpują materiał wymagany na danym poziomie egzaminu maturalnego. Pierwsza z części to część referencyjna, w skład której wchodzi: lista czasowników frazalnych oraz najprzydatniejszych funkcji językowych i jeden arkusz maturalny, dzięki któremu autorzy wytłumaczyli na czym polegają poszczególne zadania na maturze. Frazale i funkcje językowe są niezbędne do tworzenia składnych i poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych. Arkusz maturalny to przykładowy zestaw, jakiego uczniowie mogą spodziewać się na swoim egzaminie. Druga część Longman repetytorium maturalnego jest częścią tematyczna, która zwiera słownictwo i dużo ćwiczeń kształtujących umiejętność czytania ze zrozumieniem, pisania, mówienia oraz słuchania ze zrozumieniem. Słownictwo jest wygodnie pogrupowane według tematów, co znacznie ułatwia i przyspiesza naukę. Longman repetytorium maturalne jako ostatnią część w podręczniku ma część gramatyczną – niezbędną do poprawnego posługiwania się językiem. Wszystkie zasady gramatyczne zostały przedstawione w formie tabel. Do każdego zagadnienia są oczywiście zadania i ćwiczenia, dzięki czemu można w praktyce wyćwiczyć zdobyte umiejętności. Zaletą jest brak konieczności kupowania osobnego zeszytu ćwiczeń, w którym można by pracować nad gramatyką.