books-1012088_640

Matura Focus

Matura Focus

Matura Focus jest to seria podręczników wraz z ćwiczeniami, płytami CD oraz książek dla nauczycieli dla szkół ponadgimnazjalnych przeznaczona dla uczniów i nauczycieli przygotowujących się do matury z języka angielskiego. Matura Focus jest zintegrowana z popularnymi i chętnie wykorzystywanymi do nauki repetytoriami Longmana. Dzięki temu nauka jest szybsza i łatwiejsza oraz przynosi lepsze efekty w postaci dobrych wyników na maturze. Dodatkowym atutem jest podział na poziomy zaawansowania dostosowane do różnych typów ucznia.

Komponenty kursu Matura Focus
Rozpoczynając kurs języka obcego, nieważne na jakim poziomie, trzeba mu się bliżej przyjrzeć. Należy sprawdzić co dany kurs oferuje, jakimi narzędziami będziemy dysponować i czy znajdziemy w nim odpowiednie dla nas treści przedstawione w przystępny i zrozumiały sposób.
Kurs Matura Focus składa się z wielu komponentów, co sprawia, że nauka jest przyjemna i można ją dopasować indywidualnie do każdego ucznia i poziomu zaawansowania. Matura Focus skupia się na jak największej poprawności językowej oraz dba o problemy mniej zaawansowanych uczniów. W kursie Matura Focus znajdziemy książkę ucznia, zeszyt Word Store, zeszyt ćwiczeń oraz książkę nauczyciela. Każda z pozycji ma ciekawe i przydatne zagadnienia do zaoferowania.
Książka ucznia zawiera osiem rozdziałów, a w każdym rozdziale znajduje się osiem lekcji tematycznych. Taki rozkład materiału jest idealny do realizacji w ciągu jednego roku szkolnego, co jest bardzo ważne w planowaniu przygotowań do egzaminu maturalnego. W każdym rozdziale jest lista słów do danego tematu. Takie pogrupowanie znacznie ułatwia przyswajanie nowego słownictwa. Na początku każdego rozdziału jest też powtórka ze słówek, które uczniowie powinni znać z wcześniejszych lat nauki języka. Oprócz słownictwa w Matura Focus uczniowie znajdą szczegółowe wyjaśnienia zagadnień gramatycznych oraz ćwiczenia wykorzystujące je w praktyce. W książce dla ucznia nie mogło zabraknąć typowych zadań z egzaminu maturalnego. Zeszyt Word Store znajduje się na końcu książki ucznia i jest bankiem słownictwa. Integralną częścią kursu jest zeszyt ćwiczeń, w którym każda strona odpowiada danej stronie w podręczniku. Taki system jest bardzo efektywny i pomaga zapamiętywać i utrwalać nabytą wiedzę i umiejętności. Książka nauczyciela natomiast to pomocny podręcznik ze scenariuszami do zajęć, tematami lekcji, kluczami odpowiedzi oraz najpotrzebniejszymi wskazówkami. Dzięki Matura Focus lekcje są prowadzone płynniej i ciekawiej, a nauczyciel jest wyposażony w potrzebne do aktywnego prowadzenia zajęć materiały.

library-488677_640

Teraz matura

Teraz matura

Teraz matura to oferta przygotowana przed polskie wydawnictwo Nowa Era skierowana do maturzystów przystępujących do egzaminu. Obejmuje wiele przedmiotów maturalnych i jest dostosowana do najnowszych zmian w wymaganiach i sposobie przeprowadzania egzaminów maturalnych. Teraz matura i wszystkie materiały wchodzące w skład publikacji zostały przygotowane przez doświadczonych ekspertów maturalnych oraz egzaminatorów z wieloletni stażem. Wszystkie materiały są uaktualnione, aby odpowiadały wytycznym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Oprócz papierowych podręczników, repetytoriów i innych publikacji, Teraz matura uzupełniane jest przez portal maturalny terazmatura.pl. Taka oferta jest wszechstronnym przygotowaniem do matury.

Nauka do matury z Teraz matura
Dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego wymaga dużo nauki, systematyczności oraz sumienności. Nie mniej ważne są źródła, z których przyszli maturzyści czerpią wiedzę. Muszą one być rzetelne, zrozumiałe i pomagać jak najlepiej przyswoić cały materiał z danego przedmiotu. Dlatego oprócz używania szkolnych podręczników, warto rozejrzeć się za czymś co będzie ich uzupełnienie, w sposób ciekawy i prosty wyjaśni wszystkie zagadnienia i będzie gwarancją sukcesu na maturze.
Seria Teraz matura jest nowoczesna, dostosowana do aktualnych wymagań. Obejmuje wiele przedmiotów, takich jak: język polski, matematyka (te dwa przedmioty na poziomie podstawowym i rozszerzonym), biologia, fizyka, chemia, geografia, historia, WOS (tylko na poziomie rozszerzonym). Jak widać, wydawnictwo Nowa Era, tworząc serię Teraz matura skupiło się na trudniejszym poziomie egzaminu maturalnego. Zatem jest ona kierowana do uczniów ambitnych oraz tych, którzy lubią nową wiedzę i wyzwania.
Cała publikacja Teraz matura podzielona jest na przedmioty. Dla każdego przedmiotu przygotowano całą serię pomocy naukowych, nie ograniczając się do tylko jednego podręcznika. Dzięki temu każdy przedmiot jest rozłożony na czynniki pierwsze i zawarte zagadnienia są przedstawione w wyczerpujący sposób. W zależności od przedmiotu, zestawy różnią się nieco od siebie, a wynika to z charakteru danej dziedziny. Do każdego przedmiotu przygotowano co najmniej trzy produkty. W każdej serii znajduje się osobna książka zawierająca tylko testy maturalne wraz z odpowiedziami. Taka pomoc jest nieoceniona podczas nauki do matury. Liczba testów jest również bardzo duża, dlatego można bardzo dużo ćwiczyć. Oprócz arkuszy maturalnych w Teraz matura, dostępne są pozycje „Tuż przed maturą”, które zawierają powtórkę wiedzy. Nadaje się ona doskonałe do ostatnich szlifów przed przystąpieniem do matury.