apple-256263_640

Longman repetytorium maturalne

Longman repetytorium maturalne

Longman repetytorium maturalne to podręcznik przeznaczony dla maturzystów, którzy chcą przygotować się matury z języka obcego. Longman repetytorium maturalne jest bardzo wszechstronne. Zostało wydane w dwóch poziomach trudności odpowiadającym wymaganiom na maturze, czyli na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Dlatego jest polecane dla uczniów – dwa poziomy wzajemnie się uzupełniają i można wybrać stopień zaawansowania odpowiedni dla preferencji danego ucznia. Oprócz tego Longman repetytorium maturalne jest dostępne do nauki języka angielskiego oraz niemieckiego, przygotowuje uczniów do części pisemnej i ustnej. Te cechy sprawiają, że podręcznik dostosowany do wymagań i celów każdego maturzysty.

Budowa podręcznika Longman repetytorium maturalne
Zdawanie na maturze języka obcego jest obowiązkowe. Oznacza to, że aby otrzymać świadectwo dojrzałości każdy maturzysta musi napisać maturę z wybranego przez siebie języka obcego na co najmniej 30%. Najczęściej wybieranym językiem jest język angielski. Longman repetytorium maturalne wychodzi naprzeciw tym wymaganiom i oferuje przejrzysty, przemyślany i przede wszystkim skuteczny podręcznik przygotowujący uczniów do matury. Jak repetytorium jest zbudowane? Co znajdziemy w środku?
Longman repetytorium maturalne jest zbudowane z trzech części, które całkowicie wyczerpują materiał wymagany na danym poziomie egzaminu maturalnego. Pierwsza z części to część referencyjna, w skład której wchodzi: lista czasowników frazalnych oraz najprzydatniejszych funkcji językowych i jeden arkusz maturalny, dzięki któremu autorzy wytłumaczyli na czym polegają poszczególne zadania na maturze. Frazale i funkcje językowe są niezbędne do tworzenia składnych i poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych. Arkusz maturalny to przykładowy zestaw, jakiego uczniowie mogą spodziewać się na swoim egzaminie. Druga część Longman repetytorium maturalnego jest częścią tematyczna, która zwiera słownictwo i dużo ćwiczeń kształtujących umiejętność czytania ze zrozumieniem, pisania, mówienia oraz słuchania ze zrozumieniem. Słownictwo jest wygodnie pogrupowane według tematów, co znacznie ułatwia i przyspiesza naukę. Longman repetytorium maturalne jako ostatnią część w podręczniku ma część gramatyczną – niezbędną do poprawnego posługiwania się językiem. Wszystkie zasady gramatyczne zostały przedstawione w formie tabel. Do każdego zagadnienia są oczywiście zadania i ćwiczenia, dzięki czemu można w praktyce wyćwiczyć zdobyte umiejętności. Zaletą jest brak konieczności kupowania osobnego zeszytu ćwiczeń, w którym można by pracować nad gramatyką.

book-1421097_640

New Matura Solutions

New Matura Solutions

New Matura Solutions jest najnowszym wydaniem kursu przeznaczonego dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Kurs New Matura Solutions jest dostępny na dwóch poziomach, które pokrywają się z wymaganiami maturalnymi, czyli poziom podstawowy i rozszerzony. New Matura Solutions oferuje swoje pomoce naukowe dla każdego ucznia wychodzi naprzeciw różnym wymaganiom i poziomom zaawansowania. Kurs jest wydany w czterech wersjach. Ze względu na trudność materiału zostały przygotowane następujące poziomy: Elementary – najniższy poziom, następnie Pre-Intermedaite – trudniejsza wersja, Intermediate – drugi co do trudności oraz najtrudniejszy – Intermediate, dla najbardziej zaawansowanych uczniów. Tego typu podział jest najlepszy, gwarantuje indywidualne nauczanie i zadania dostosowane do umiejętności i wiedzy każdego ucznia.

Dlaczego uczyć się z kursu New Matura Solutions?
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych jako obowiązkowy egzamin mają do zdania między innymi egzamin z języka obcego. Najczęściej maturzyści decydują się na język angielski, natomiast w drugiej kolejności na język angielski. Aby pozytywnie przejść przez egzamin dojrzałości wymagane jest uzyskanie 30% punktów z części pisemnej oraz części ustnej. Do osiągnięcia takiego wyniku potrzebna jest znajomość wybranego języka obcego w każdej dziedzinie. Maturzysta musi poradzić sobie z czytaniem i słuchaniem ze zrozumieniem, pisaniem oraz mówieniem. Kurs New Matura Solutions zawiera materiał i zadania z każdego z tych obszarów, dzięki czemu wystarczy jeden kurs, żeby zdać maturę z języka angielskiego.
Dodatkowo New Matura Solutions to kurs zintegrowany z repetytorium Longmana, bardzo popularnym i skutecznym podręcznikiem dla maturzystów.
New Matura Solutions zawiera następujące komponenty: podręcznik i zeszyt ćwiczeń z płytą CD, platforma multimedialna Oxford English Online z cyfrowymi zeszytami ćwiczeń i materiałami dla nauczyciela.
Podręcznik przeznaczony jest do ćwiczenia umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz mówionego, a także konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Zawiera zestawy zadań do ćwiczeń przygotowujących do przystąpienia do egzaminu ustnego. Zeszyt ćwiczeń jest uzupełnieniem podręcznika – zawiera dodatkowe zadania skierowane na utrwalanie i doskonalenie wyżej wymienionych umiejętności. Zaletą jest dostęp do płyty CD, bez której nie możliwe byłoby przeprowadzenie ćwiczeń z rozumienia ze słuchu. Kolejnym atutem New Matura Solutions jest wiele materiałów przeznaczonych dla nauczycieli takich jak sprawdziany, scenariusze do zajęć, co poprawia ich jakość.